愛吹牛皮 [ ài-chuī-niú-pí ]

ขอเขียนเรื่องสำนวนจีนใช้บ่อยหน่อยคะ  สำนวนแรกที่จะกล่าวถึงก็คือ

愛吹牛皮 [ ài-chuī-niú-pí ] 

หมายถึง คุยโต  ขี้โม้  ตัวอย่างประโยคนะคะ

เช่น

爱吹牛皮,他的话我连一句也不信。

Tā ài chuī niúpí, tā dehuà wǒ lián yījù yě bùxìn.

เขาขี้โม้ คำพูดเขาฉันไม่เชื่อสักคำ

他总是吹牛皮,没人相信他。

Tā zǒngshì chuī niúpí,méirén xiāngxìn tā。

เขาคุยโม้เสมอแหละ  ไม่มีใครเชื่อเขาหรอก

Advertisements

遇见

โพสต์นี้นำเพลงเพราะๆ มาฝากคะ หลังจากที่ห่างหายการเขียนบล็อกมานาน เรามาเรียนรู้ศัพท์ที่น่าสนใจกันคะ

遇见 yùjiàn เป็นคำกริยา หมายถึง เผอิญพบ ประโยคตัวอย่าง เช่น 

因为我遇见了你,这就是缘分。你说呢?Yīnwèi wǒ yùjiànle nǐ, zhè jiùshì yuánfèn. Nǐ shuō ne?

ที่ฉันได้ (เผอิญ) พบคุณ ถือเป็นโชคชะตา หรือคุณว่าไง

离开 líkāi  เป็นคำกริยา หมายถึง จากไป   ประโยคตัวอย่าง เช่น 

你不要离开我。Nǐ bùyào líkāi wǒ.

เธออย่าจากฉันไป

期待 qídài  เป็นคำกริยา หมายถึง มุ่งหวัง  ประโยคตัวอย่าง เช่น

谢谢您,那我们就期待与您的合作了。Xièxiè nín, nà wǒmen jiù qídài yǔ nín de hézuòle.

ขอบคุณท่านมาก และเรามุ่งหวังว่าจะได้ร่วมงานกับท่าน

未来 wèilái  เป็นคำนาม หมายถึง อนาคต ประโยคตัวอย่าง เช่น 

我忙工作也是为了我俩的未来考虑嘛。Wǒ máng gōngzuò yěshì wèile wǒ liǎ de wèilái kǎolǜ ma.

ผมทำงานหนักก็เพราะว่าอนาคตที่เราตกลงกันไว้

人海 rénhǎi เป็นคำนาม หมายถึง ฝูงชน (เปรียบ ทะเลคน  หมายถึง คนเยอะแยะ มากมาย หรือจะว่าคลื่นมหาชนก็ได้ ) ประโยคตัวอย่าง เช่น 

我们去那边看看吧。哇,今天真是人山人海!Wǒmen qù nà biān kàn kàn ba. Wa, jīntiān zhēnshi rénshānrénhǎi!

เราไปดูตรงนั่นกันเถอะ ว้าว วันนี้คนเยอะจริงๆ เลย  (人山人海 คนเยอะเป็นภูเขาเ้หล่ากา)

เรียนรู้กันพอหอมปากหอมคอ ใครอยากรู้ความหมายคำศัพท์ตัวอื่นๆ โพสต์คอมเม้นต์ ถามมาได้คะ

เนื้อเพลงพร้อมพินอินข้างล่างนี้ นะคะ ฝึกร้อง และออกเสียงศัพท์กันเลยค่ะ

เนื้อเพลง 遇见

ศิลปิน 孙燕姿 Sūnyànzī

听见冬天的离开

我在某年某月醒过来

我想我等我期待

未来却不能因此安排

*阴天傍晚车窗外

未来有一个人在等待

向左向右向前看

爱要拐几个弯才来

我遇见谁会有怎样的对白

我等的人他在多远的未来

我听见风来自地铁和人海

我排著队拿著爱的号码牌

我往前飞飞过一片时间海

我们也曾在爱情里受伤害

我看著路梦的入口有点窄

我遇见你是最美丽的意外

总有一天我的谜底会解开

Tīngjiàn dōngtiān de líkāi

Wǒ zài mǒu nián mǒu yuè xǐng guòlái

Wǒ xiǎng wǒ děng wǒ qídài

Wèilái què bùnéng yīncǐ ānpái

*Yīn tiān bàngwǎn chē chuāngwài

Wèilái yǒuyī gèrén zài děngdài

Xiàng zuǒ xiàng yòu xiàng qián kàn

Ài yào guǎi jǐ gè wān cái lái

Wǒ yùjiàn shuí huì yǒu zěnyàng de duìbái

Wǒ děng de rén tā zài duō yuǎn de wèilái

Wǒ tīngjiàn fēng láizì dìtiě hé rén hǎi

Wǒ páizhe duì názhe ài de hàomǎ pái

Wǒ wǎng qián fēi fēiguò yīpiàn shíjiān hǎi

Wǒmen yě céng zài àiqíng lǐ shòu shānghài

Wǒ kànzhe lù mèng de rùkǒu yǒudiǎn zhǎi

Wǒ yùjiàn nǐ shì zuì měilì de yìwài

Zǒng yǒu yītiān wǒ de mídǐ huì jiě kāi

听 tīng เป็นคำกริยา  หมายถึง ฟัง เช่น

我听音乐。

Wǒ tīng yīnyuè.

ฉันฟังดนตรี

ที่มาภาพ      sofun.hitvs.cn::